+90 216 337 00 51
Osmanağa Mah. Rıhtım Cad. Yoğurtçu Şükrü Sok. No:19/1 Kadıköy, İstanbul

Fuhuş Amacıyla Sömürülen Çocuklar Anketi

Sayın Katılımcı, Bu çalışma; çocukların fuhuş amacıyla kullanılması/sömürülmesi konusundaki bilgi ve farkındalık düzeyi ile olay örüntüsünü ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır. Anketin birinci bölümünde katılımcıların sosyodemografik özelliklerini tanımlayıcı sorular, ikinci bölümünde ise çocukların fuhuş amacıyla sömürülmesi konusuna yönelik sorular bulunmaktadır. Anketi okuyup cevaplandırmanız durumunda aydınlatılmış onam verdiğiniz kabul edilecektir. Yaklaşık 10-15 dk sürecek olan bu ankete katılımınız için teşekkür ederiz.


Yaşınız?

Cinsiyetiniz

Eğitim durumunuz

Yaşadığınız Bölge

Eğitim aldığınız alan/mesleğiniz nedir?

“Fuhuş amacıyla kullanılan/sömürülen çocuk” kavramını ilk defa ne zaman duydunuz?

“Fuhuş amacıyla kullanılan/sömürülen çocuk” kavramı hakkında bilgi düzeyiniz nedir?

Çocuğun fuhuş amacıyla sömürü eylemlerinin, temas içermesi gerekir mi?

Sizce, çocuğun fuhuş amacıyla kullanılması/sömürülmesi durumlarında, aşağıdakilerden hangisi/hangileri gerçekleşmektedir?

Çocukların fuhuş amacıyla kullanılması/sömürülmesi sorununda, çocukların en çok risk altında olduğunu düşündüğünüz yaş aralığı nedir?

Sizce çocuklar arasında en sık hangi cinsiyet, fuhuş amacıyla kullanılmaktadır/sömürülmektedir?

Sizce hangi etken, çocukların fuhuş amacıyla kullanılması/sömürülmesi için daha fazla risk yaratır?

Sizce en sık kim veya kimler, bir çocuğun fuhuş amacıyla kullanılmasını/sömürülmesini teşvik veya aracılık eder?

Sizce çocukların fuhuş amacıyla kullanılması/sömürülmesi eylemleri nerede gerçekleşmektedir?

Yaşadığınız ilde, fuhuş amacıyla kullanıldığını bildiğiniz çocuk var mı?

Çocukların fuhuş amacıyla kullanılmasının/sömürülmesinin, çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir?

Ailenizde ya da yakın çevrenizde, fuhuş amacıyla kullanıldığını bildiğiniz çocuk var mı?

Son bir yıl içerisinde, ailenizde ya da yakın çevrenizde fuhuş amacıyla kullanıldığını bildiğiniz çocuk var mı?

TCK'da fuhuş amacıyla sömürülen/kullanılan çocuklara ilişkin bir madde var mı?

Türk Ceza Hukuku kapsamında çocuk fuhuşu suçunun oluşması için hangi fiillerin gerçekleşmesi gerekir?

Bir çocuğun fuhuş amacıyla kullanılması/sömürüsü durumu ile karşılaştığınızda bu durumu nereye bildirirsiniz?

Uluslararası hukukta fuhuş amacıyla kullanılan/sömürülen çocuklara ilişkin aşağıdaki düzenlemelerin hangilerini biliyorsunuz?

Sizce fuhuş amacıyla çocuk sömürülmesini/kullanılmasını önleme hususunda en önemli sektör hangisidir?